Městská část Brno - Židenice

Odvolání smogové situace

18.08.2015

Dne 17.08.2015 ČHMÚ v ranních hodinách odvolal smogovou situaci vyhlášenou dne 7. 8.

2015 v 18.31 hod LSEČ z důvodu nadlimitních koncentrací troposférického ozónu O3.

Více informací naleznete zde.

[celý článek]
Volné vstupenky na HC KOMETA BRNO Volné vstupenky na HC KOMETA BRNO

12.08.2015

MČ Brno-Židenice obdržela 20 volných vstupenek do sektoru stání na každý přátelský zápas HC Komety (viz. letáček), které jsou určeny pro občany Židenic. Má-li někdo o tyto vstupenky zájem, může se dostavit na ÚMČ Brno-Židenice, sekretariát starosty, 5.p., Gajdošova 7, Brno, kde budou k vyzvednutí (jeden zápas/jedna osoba = 2 vstupenky). 

[celý článek]
VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE**

10.08.2015

VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE**

 z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ TROPOSFÉRICKÉHO OZONU

 

 

Vydáno: pátek 07.08.2015, 18:31 LSEČ (16:31 UTC) Pro území: Jihomoravský kraj 

 

Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací troposférickeho OZONU.

 

Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu.

 

Na některých stanicích reprezentativních pro uvedené území došlo u

troposférického ozonu k překročení informativní prahové hodnoty 180

mikrogramů/m3. Pokles koncentrace troposférického ozonu pod informativní

prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3 se předpokládá nejpozději dnes ve 23

hodin. Překročení informativní prahové hodnoty a trvání smogové situace se

předpokládá rovněž zítra.

 

Informace pro veřejnost:

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem se

doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách

zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých

osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.

 

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na

internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.

Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky

měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků.

Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin,

vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je

součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.czzáložka Počasí.

[celý článek]


1 | 2 | 3 | 4

VOLNÁ MÍSTA

   Nové nabídky zaměstnání

Kontakty

Statutární město Brno,
Městská část Brno-Židenice,
Gajdošova 7, 615 00 Brno

Telefonní kontakty

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - kontakty

Fax: +420 548 426 129
Fax: +420 548 426 123 - řízení
        o přestupcích, volby
E-mail: info@zidenice.brno.cz
Elektronická podatelna: podatelna.zidenice@brno.cz
Adresa datové schránky: Městská část Brno-Židenice
ID datové schránky: rnpbwhi

Mapa
Podrobněji: mapy.cz

Rychlé odkazy
© Úřad městské části Brno - Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno, info@zidenice.brno.cz, úřední hodiny: po, st 8.00 - 17:00